แจ้งการชำระเงิน

# ข้อควรรู้!
- กรุณาชำระเงินก่อนแจ้งยืนยันการชำระเงิน
- หมายเลขสั่งซื้อ Inv No. สามารถดูได้จาก Email ที่ใช้สั่งซื้อเข้ามา หากไม่มีอาจเป็นเพราะยังไม่ได้สั่งซื้อเข้ามา (ตรวจสอบใน Junk Mail) หรือ อาจกรอกข้อมูล Email ผิดตัวสะกด
- กรณีสั่งซื้อเข้ามาหลายเลขที่ใบสั่งซื้อและต้องการชำระค่าบริการมากกว่า 1 หมายเลขใบสั่งซื้อ
สามารถรวมยอดเพื่อที่จะทำการโอนเงินเพียงครั้งเดียวได้
- กรณีต้องการแจ้งหลายเลขที่ใบสั่งซื้อ กรุณาระบุไว้ในช่องเพิ่มเติม
- กรณีสั่งซื้อเข้ามาหลายครั้งให้ยึดเลขที่ใดก็ได้ ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามลูกค้าต้องการ ทางเราจะยึดตามเลขที่ตามที่แจ้ง แม้ว่าจะสั่งซื้อมาหลายครั้งก็ตาม
- ระบบการแจ้งชำระเงินนี้ จะส่งสำเนาข้อมูลนี้ถึงผู้แจ้งทางอีเมล์
- โปรดตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระค่าบริการ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์


คำเตือน! กรุณาอย่ากรอกข้อมูลเป็นเท็จ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนแจ้ง หากแจ้งผิดให้แจ้งใหม่ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อว่าทางเราขอเพื่อตรวจสอบภายหลังกรุณาข้อมูลที่แจ้งมาไม่ถูกต้องหรือไม่พบการชำระเงิน ควรแจ้งชำระเงินทันทีที่ชำระเงิน ไม่ควรปล่อยไว้หลายวัน เพราะในแต่ละวัน
มีการสั่งซื้อและชำระเงินเข้ามาหลายรายการ หากไม่แจ้งชำระเงิน ทางเราจะไม่ทราบได้เลยว่า มาจากผู้ใด

คุณชำระเงินโดยช่องทางใด (*)


ธนาคารที่คุณใช้โอนเงิน (*)


ธนาคารที่คุณชำระเงินเข้ามา (ธนาคาร/เลขที่บัญชีธนาคาร) (*)ประเภทบริการที่สั่งซื้อ (*)Inv. No. เลขที่ใบสั่งซื้อ (ตรวจสอบใน Email ที่สมัครใช้บริการ) (*) :

กรุณาอย่ากรอกเลขที่ใบสั่งซื้อผิด หากไม่มีหรือไม่ทราบให้ใส่ชื่อโดเมนหลัก/แรกแทนDomain Name ชื่อโดเมนหลัก ที่สั่งซื้อไว้ในใบสั่งซื้อ (*) :

หากมีหลายชื่อโดเมน ให้กรอกเพียงชื่อเดียวE-Mail อีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อ (*) :

โปรดตรวจสอบตัวสะกด ก่อนกรอก หากกรอกผิด จะไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากเราวันที่ชำระเงิน (*) :

ทางเราจะเปิดบริการให้โดยยึดวันที่ชำระเงิน
วันหมดอายุบริการจะนับจากวันที่ส่งรายละเอียดการใช้งานไปให้ทางอีเมล์เวลาที่ชำระเงิน (โดยประมาณ) (*) :

กรุณาเช็คจากใบ Pay In หรือใบสลิป ATMจำนวนเงินที่ชำระเงิน (*) :

บาท

ก่อนชำระเงิน โปรดโอนมีเศษทศนิยม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบเพิ่มเติม/คำแนะนำ :

หากย้าย Hosting จากที่อื่น มาที่นี่ กรุณาแจ้งรหัสจัดการที่เดิมมาเพื่อให้ทีมงานดำเนินการย้ายข้อมูลให้
หากต้องการให้ติดตั้ง CMS กรุณาแจ้ง