Archive for September, 2008

ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขชื่อผู้ติดต่อหรือแก้ไข DNS

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ โดยหลังการจดชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากเรา ซึ่งจะแจ้งถึงรายละเอียดการใช้งานระบบ ชื่อ และรหัสผ่าน เพื่อท่านสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการติดต่อทั้งหมด รวมทั้ง DNS ได้ตามต้องการ

No Comments

Amazon ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ใน E-commerce

Amazon.com ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ และประสบความสำเร็จสูงสุด ของโลก ในปี 1995 Amazon.com สามารถขายหนังสือ จากเว็บไซต์ได้ด้วยมูลค่าถึงกว่า 1 ล้านเหรียญ และในอีก 2 ปี ต่อมา สามารถขายหนังสือได้ถึงกว่า 30 ล้านเล่ม สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ Amazon ขายหนังสือได้จำนวนมากมาย ก็ด้วยความเอาใจใส่ และเข้าใจลูกค้า มีข้อมูลรีวิว บทคัดย่อ ชื่อ และอีเมล์ของผู้ที่เคยซื้อไปแล้ว และความเห็นของผู้ซื้อเหล่านั้น นี่เองคือเหตุผลว่า ทำไมลูกค้าส่วนใหญ่ จึงเลือกซื้อหนังสือกับ Amazon.com

No Comments

Dell ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ใน E-commerce

DELL ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ผู้ประสบความสำเร็จและ มีอัตราการเจริญเติบโต สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทำการค้าขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไปรษณีย์ ในปี 1993 บริษัท Dell นำระบบอี-คอมเมอร์ส เข้ามาใช้กับ การจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หากลูกค้าสั่งซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต บริษัทสามารถประกอบ และจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลูกค้าภายใน 5 วัน

No Comments

มั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนจริง

จดชื่อโดเมนกับที่นี่แล้ว มั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้เป็นเจ้าของชื่อโดเมนจริง ไม่มีการขโมยชื่อโดเมนกัน สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมนจะเป็นอย่างไร นโยบายการดำเนินงานที่ซื่อตรงต่อลูกค้า โดเมนทุกโดเมนที่ท่านจดนั้นจะเป็นของท่าน 100% หลังจากสั่งซื้อแล้ว ท่านจะเป็นผู้รู้รหัสผ่านแก้ไขเพียงผู้เดียว จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านเพียงผู้เดียว ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโดเมน

No Comments

TLDs คืออะไร

TLDs หมายถึง Top-Level Domains ที่เราคุ้นเคยกับมากก็คือ .com ซึ่ง .com นี้เองที่เรียกว่า TLDs แบ่งได้หลายประเภท เช่น Generic TLDs : .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, and .org เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติม ICANN)

No Comments

จดโดเมนแล้วเปลี่ยนไปใช้บริการกับเจ้าอื่นได้หรือไม่

โดยข้อบังคับของ ICANNแล้ว ผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ลูกค้าย้ายไปใช้บริการกับผู้อื่นได้ตลอดที่ร้องขอ หลังจากจดชื่อโดเมนนั้นเกินกว่า 60 วันแล้ว และเนื่องจากเราอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ท่านจึงสามารถย้ายไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่นได้ตลอดเวลา หลังจากจดชื่อโดเมนกับเราเกินกว่า 60 วันแล้ว

No Comments

จดโดเมนแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

Q: จดโดเมนแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ A: การจดโดเมนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่จดทะเบียนแล้วได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนต้องแจ้งจดทะเบียนโดเมนใหม่เท่านั้น หากท่านชำระเงินเรียบร้อยและทางเราจดโดเมนให้ท่านแล้วนั้นจะไม่สามารถคืนเงินได้

No Comments

กฏข้อสำคัญในการตั้งชื่อโดเมน

1. ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 ตัวอักษร และมีตัวอักษร “a” ถึง “z” หรือ “A” ถึง “Z” หรือมี “0” ถึง “9” และ “-” ได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร 2. ต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษเช่น @!#$%^&*()_+= ต่างๆ 3. สามารถมี – ( Dash ) ขั้นได้ แต่ห้ามอยู่หน้าเช่น -yourdomain ไม่สามารถจดได้ ที่จดได้คือ yourdomain-a.com แต่ไม่สามารถจดแบบ yourdomain-.com ได้

No Comments

สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

การเลือก Web Hosting มีสิ่งสำคัญที่เจ้าของ Web Site ควรพิจารณาดังนี้ + ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องพอเพียงกับข้อมูลของ Web Site และ Email + ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Web Hosting ที่ดีต้องมีความสามารถในการส่งข้อมูลได้รวดเร็ว โดยลักษณะการเชื่อมต่อ Web Hosting เข้ากับ Internet ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง ซึ่งควรมีความเร็วรองรับการใช้งานกับทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ + ปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้ (Bandwidth) ปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งกับ Web Hosting มีมากน้อยเพียงใด + จำนวน e-mail ที่สามารถใช้ได้ เพื่อให้เจ้าของ Web Site สามารถกำหนด Email ในการติดต่องานต่างๆแยกจากกันเช่น ติดต่อข้อมูลใช้ your@ชื่อเว็บไซต์.com เป็นต้น + รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น CGI, Pearl การสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ เช่น […]

No Comments