Archive for the คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโฮสติ้ง Category

ขั้นตอนการเช่าโฮสติ้ง

      1.สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ http://www.dotregis.com/hosting-order.php       2.รายละเอียดการสั่งซื้อ แจ้งไปยังอีเมล์ของท่านจาก (ระบบอัตโนมัติ)       3.ชำระเงิน http://www.dotregis.com/payment.php       4.แจ้งการชำระเงิน http://support.dotregis.com/payment       5.รับรายละเอียดการใช้งาน แจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน   หลังจากท่านแจ้งชำระเงินแล้วนั้น และทางเรารับทราบการชำระเงินจากท่าน จะมีอีเมล์ตอบกลับแจ้งรายละเอียดการใช้งานประมาณ 30 นาที (อย่างช้าไม่เกิน 36 ชม.) โดเมนของท่านจะสามารถใช้งานได้

No Comments

จดโดเมนแล้ว + มีพื้นที่ทำเว็บให้เท่าไหร่

ดอทรีจิส เป็นบริการจดชื่อโดเมน (พร้อมบริการเสริมอื่นๆ เช่น email forwarding, privacy protect etc.) ไม่ได้รวมถึงการให้บริการพื้นที่สำหรับเว็บโฮสติ้ง

No Comments

การย้ายเว็บไซต์ ทำได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยการ สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ www.dotregis.com / อีเมล์แจ้งความประสงค์การย้ายมาที่ support@dotregis.com / โทรแจ้งความประสงค์ มาที่ 086-777-6693 โดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ (เมื่อคุณสั่งซื้อแล้ว) 1. dotregis.com จะ Setup บัญชีลูกค้าให้กับคุณ รวมถึง user / password / url / 2. dotregis.com จะย้ายข้อมูลของเว็บไซต์ เช่นรูปภาพ, html มาที่โฮสต์ใหม่ เช่น เพื่อดูว่าเว็บเพจของเราแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ตามโฮสเดิมหรือไม่อย่างไร 3. อีเมล์แจ้งการย้ายโดเมน แจ้งไปยังผู้ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนให้กับคุณ ให้แก้ไข ข้อมูลการจดทะเบียน ให้กับคุณ มาใช้ dotregis.com nameserver ที่ดอทรีจิสแจ้งให้กับคุณ 4.เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนเนม จะมีอีเมล์มาถึงคุณ เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นผู้จดทะเบียนจะทำการชี้ โดเมนเนม ของคุณมาที่ชื่อเซิฟเวอร์ของดอทรีจิส จากนั้นคุณก็จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

No Comments

สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

การเลือก Web Hosting มีสิ่งสำคัญที่เจ้าของ Web Site ควรพิจารณาดังนี้ + ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ต้องพอเพียงกับข้อมูลของ Web Site และ Email + ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Web Hosting ที่ดีต้องมีความสามารถในการส่งข้อมูลได้รวดเร็ว โดยลักษณะการเชื่อมต่อ Web Hosting เข้ากับ Internet ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง ซึ่งควรมีความเร็วรองรับการใช้งานกับทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศ + ปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้ (Bandwidth) ปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งกับ Web Hosting มีมากน้อยเพียงใด + จำนวน e-mail ที่สามารถใช้ได้ เพื่อให้เจ้าของ Web Site สามารถกำหนด Email ในการติดต่องานต่างๆแยกจากกันเช่น ติดต่อข้อมูลใช้ your@ชื่อเว็บไซต์.com เป็นต้น + รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น CGI, Pearl การสนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ เช่น […]

No Comments

เว็บโฮสติ้ง (Web hosting) คืออะไร

Web hosting คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล เช่น HTML,รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่างๆ ไว้ที่ “เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24 ชั่วโมง/ 7 วัน) Web Hosting” ทำหน้าที่ ในการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ internet ให้ผู้อื่นเข้าชมได้ โดย Web Hosting จะเชื่อมต่อกับ Internet ตลอดเวลาเพื่อให้บริการเมื่อมีการเรียก ข้อมูลของ Web Site ที่จัดเก็บอยู่ นอกจากนี้ยังให้บริการ การใช้งานอีเมล์ หรือ Script ต่างๆ เป็นต้น

No Comments